KTB เปิดช่องทางใหม่รับบริจาคเงินช่วยเฮติne

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ โดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-05765-7 ชื่อบัญชี “รวมน้ำใจชาวไทย ช่วยผู้ประสบภัยเฮติ” สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล และยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินข้ามจังหวัด ค่าบริการขอโอน รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศขาออกนั้น ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการบริจาคเงิน ธนาคารจึงได้เปิดบริการบัญชีกรุงไทยการกุศล (KTB Charity Account) ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการรับบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้มีจิตศรัทธากับผู้รับบริจาคเงิน ลูกค้าเพียงนำเงินสดที่ต้องการบริจาค เข้าบัญชี KTB Charity Account ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 870 สาขา ระบุเพียงชื่อองค์กรการกุศลที่ต้องการบริจาคเงิน โดยไม่ต้องจำชื่อสาขาที่เปิดบัญชีและเลขที่บัญชี ซึ่งธนาคารจะนำเงินบริจาค Transfer เข้าบัญชีขององค์กรการกุศลที่แจ้งไว้ทันที และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะออกหลักฐานการรับเงินบริจาค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเงินที่บริจาคจะส่งถึงองค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลืออย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด