ธ.ก.ส.เตรียมจัดตั้งธนาคารชุมชนรองรับรายย่อย

โดยจะแยกการบริหารงานออกเป็นฝ่ายหนึ่งของ ธ.ก.ส. ให้ทุนดำเนินการช่วงแรก 6,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนเมษายนนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี คำนวณแบบลดต้นลดดอก ชำระคืนประมาณ 300-500 บาทต่อเดือน ในช่วง 3 ปีแรกคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อประมาณ 300,000 คน จากนั้นจะประเมินผลดำเนินงานว่าจะตั้งเป็นหน่วยงานอิสระแยกจาก ธ.ก.ส.หรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องรับพนักงานใหม่อีกประมาณ 1,000 คน เพื่อให้มาทำงานในด้านการปล่อยสินเชื่อกับรายย่อยโดยเฉพาะ เพื่อให้มาติดตามดูแลสินเชื่อในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิดดังนั้น ธนาคารจึงได้เดินทางไปดูงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรของ เนปาล (ADBL) ซึ่งธนาคารดังกล่าวถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จในการปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสถาบันการเงินในเนปาล หน่วยงานบริการทางการเงินให้รายย่อย (ไมโครไฟแนนซ์) รวม 15 แห่ง  โดยธนาคาร ADBL ได้เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มรายย่อยผ่านการรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือ สหกรณ์จนมีความเข้มแข็ง ตั้งเป็นบริษัทลูกแข่งกับ ADBL ได้แล้ว และยังมีหนี้เอ็นพีแอลเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้น เนื่องจากได้ใช้กลไกให้สมาชิกภายในกลุ่มติดตามดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกด้วย กันเอง เพราะทุกคนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด