KK คาด สินเชื่อรวมปี 53 โต 8-12%

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)(KK) กล่าวว่า ธนาคารฯตั้งเป้าสินเชื่อรวมในปีนี้เติบโต 8-12% โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวมากน้อยเพียงใด รวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นปัจจัยหลัก ขณะเดียวกันธนาคารตั้งเป้าจะเปิดสาขาเพิ่ม 7-10 สาขาเพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร                 นายธวัชไชย กล่าวอีกว่า ธนาคารฯยังคงดำเนินนโยบายที่เน้นการควบคุมและรักษาคุณภาพสินทรัพย์และรักษาระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับต่ำกว่า 6% จากปัจจุบันมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนหักสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ที่ 5.6% ทั้งนี้จะมุ่งเน้น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สินเชื่อทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อบุคคล บริการทรัพย์สินรอการขายและธุรกิจหลักทรัพย์  สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ธนาคารจะยังคงรักษาความเติบโตไว้ที่ 5-10% ประกอบกับธนาคารมีแผนที่จะจำหน่าย NPA หรือทรัพย์สินรอการขาย 4 พันล้านบาท    

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด