นายกฯ พอใจผลประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม

นายกฯ พอใจผลประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม

นายกฯ พอใจผลประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม เกี่ยวกับ ดาวอส

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีพอใจผลการหารือในเวทีเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลายประเทศเห็นพ้องให้มีการแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า พร้อมเรียกร้องให้สหประชาชาติปรับปรุงให้เป็นองค์กรที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ว่า จากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำภาครัฐและธุรกิจ ในหัวข้อ "เศรษฐกิจโลกที่มีความจำเป็นต้องปฏิรูประบบ การดูแลปัญหาของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น" โดยมีการเรียกร้องถึงการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกได้อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหาสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยไทยได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคสำคัญ คือ การกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันในการเจรจาการค้าในรอบปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรสามารถเปิดตลาดสินค้าได้มากขึ้น และคิดว่าผู้นำในประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งผู้แทนองค์กรด้านการเกษตรสำคัญ ควรมีความเห็นตรงกันว่า หากแก้ไขปัญหานี้ได้ จะช่วยให้ทุกประเทศเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ดาวอส

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด