ยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ กว่า 5,700 ล้านบาท

ยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ กว่า 5,700 ล้านบาท

ยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ กว่า 5,700 ล้านบาท เกี่ยวกับ ธนาคาร

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ออมสิน เผยยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ รอบ 2 กว่า 5,700 ล้านบาท

รายงานข่าวจากธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ รอบที่ 2 จากสาขาธนาคารออมสินและจุดลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมจำนวนกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ หลังจากปิดรับลงทะเบียนเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ายอดผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-28 มกราคมที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 66,165 ราย คิดเป็นยอดมูลหนี้รวม 5,789.36 ล้านบาท คิดเป็นยอดมูลหนี้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 87,498 บาท

โดยจังหวัดที่มียอดมูลหนี้เฉลี่ยต่อรายมากที่สุดคือ จังหวัดสกลนคร มียอดมูลหนี้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 151,973 บาท รองลงมาเป็นจังหวัดตาก มียอดมูลหนี้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 121,715 บาท

สำหรับจังหวัดที่มียอด ผู้ลงทะเบียนมากยังคงเป็นกลุ่มจังหวัดที่มียอดผู้ลงทะเบียนมากในรอบแรก ซึ่งยอดสะสมจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 7,894 ราย มูลหนี้รวม 642.45 ล้านบาท นครราชสีมา 3,736 ราย มูลหนี้รวม 397.27 ล้านบาท อุบลราชธานี 3,719 ราย มูลหนี้รวม 343.81 ล้านบาท ศรีสะเกษ 2,925 ราย มูลหนี้รวม 324.05 ล้านบาท และสมุทรปราการ 2,458 ราย ยอดมูลหนี้รวม 170.46 ล้านบาท ส่วนจังหวัดที่มียอดผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 77 ราย มูลหนี้รวม 8.17 ล้านบาท.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด