ไทยสร้างไทย จี้รัฐ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ยุติวงจรเยาวชนถูกซ่อม

ไทยสร้างไทย จี้รัฐ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ยุติวงจรเยาวชนถูกซ่อม

ไทยสร้างไทย จี้รัฐ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ยุติวงจรเยาวชนถูกซ่อม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไทยสร้างไทย จี้รัฐ ยกเลิกเกณฑ์ทหารยุติวงจรเยาวชนถูกซ่อม หลังพบ 17 รด.ถูกหามส่ง รพ. เพราะขาดน้ำรุนแรง ไตวายเฉียบพลัน บอกยอดเรียกเกณฑ์ ปี 65 สะท้อนการบังคับเกณฑ์ทหารไม่จำเป็นแล้ว แนะรับแบบสมัครใจ พร้อมพัฒนาสวัสดิการที่เหมาะสม

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย ย้ำถึงเวลาที่ต้องปฏิรูประบบกองทัพ เสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร หลังจากมีกรณีที่ต้องหามส่ง รด. ปี 1 เข้าโรงพยาบาลจำนวน 17 คน เนื่องจากมีอาการขาดน้ำรุนแรง ไตวายเฉียบพลัน มีภาวะกล้ามเนื้อสลาย ซึ่งแพทย์ระบุว่ามีสาเหตุมาจากการฝึก โดยมองว่าการเรียน รด. ไม่ได้เรียนเพื่อเอาความรู้วิชาทหาร แต่เรียนเพื่อไม่ให้ต้องไปเกณฑ์ทหาร ถือเป็นช่องว่างให้กองทัพสามารถเก็บค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าฝึก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆจาก รด. อีกเป็นจำนวนมาก โดยยังไม่นับการใช้เส้นสายต่างๆ ในการฝากเข้าเรียน รด. อีก

นางสาวธิดารัตน์ ระบุด้วยว่า หากย้อนกลับไปพิจารณา ตัวเลขยอดเรียกเกณฑ์ทหารในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งหมด 58,330 นาย แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครผ่านโครงการทหารออนไลน์ 6,101 นาย และกลุ่มเข้ารับการตรวจเลือก 51,692 นาย มีผู้ร้องขอเข้ารับราชการในวันตรวจเลือก 21,046 นาย คงเหลือจับฉลากแดง 30,646 นาย ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ถึง 18,749 นาย ประกอบกับมีการปรับลดยอดทหารกองประจำการลงร้อยละ 10 ของจำนวนที่บรรจุจริง หรือประมาณจำนวน 12,000 นาย ทำให้ยอดเรียกเกณฑ์ลดลงอีกด้วย ดังนั้น หากความต้องการทหารกองประจำการมีจำนวนลดลง

นอกจากนี้ นางสาวธิดารัตน์ ยังเสนอให้กองทัพจัดสรรงบประมาณให้สมดุล ทั้งเรื่องการจัดซื้ออาวุธ และการพัฒนาสวัสดิการกำลังพล พร้อมย้ำแนวคิดปฏิรูประบบเกณฑ์ทหาร โดยยกเลิกการบังคับเกณฑ์ แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจพร้อมพัฒนาสวัสดิการที่เหมาะสมทุกระดับชั้นเพื่อให้การพัฒนากองทัพเป็นไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในที่สุด

รวมถึงมีตัวเลขผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารเพิ่มขึ้น การบังคับเกณฑ์ทหารจึงอาจไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามจำนวนส่วนใหญ่ของผู้สนใจอยากเป็นทหาร พบว่ามักเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือกลุ่มที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งสะท้อนประเด็นทางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาที่ไม่เสมอภาค ทำให้การสมัครเป็นทหารกลายเป็นหนึ่งในหนทางที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว จึงควรมีการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้กับทหารอาสาสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมเพิ่มเติมอีกด้วย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook