ชี้มาบตาพุดกระทบลงทุน 10 ปี

กองทุนลดน้ำหนักหุ้นไทย ปตท.ลุยลงทุน 5 ปี 2.4 แสนล้าน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประ ธานกรรมการบริหาร บล.เอเซียพลัส เปิดเผยว่า กรณีมาบตาพุดส่งผลกระทบกับการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม และกินเวลานานถึง 10 ปี เพราะบริษัทที่ได้รับผลกระทบเป็นบริษัทที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งหากรัฐไม่มีการแก้ไข ประเทศไทยจะถอยหลัง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันลดลง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณชัดเจนแล้วว่าต่างชาติมองไทยปิดประเทศ และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุน เนื่องจากโครงการที่เคยได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างก็สามารถระงับได้ ซึ่งทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนโดยตรงยังประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งแทน ส่วนบริษัทไทยที่เคยคิดจะขยายงานในประเทศ อาจเปลี่ยนไปลงทุนที่อื่นแทน

นายไรมอนด์ แทง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานด้านการลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ในฐานะผู้จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อาเี้ ฟันด์ กล่าวว่า หลังเกิดปัญหามาบตาพุดได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยเหลือ 9% จากเดิมที่มีนโยบายลงทุน 10.1% ซึ่งได้ลดพอร์ตการลงทุนในหุ้น ปตท. และ ปตท.สผ. ลงทั้งหมด จากเดิมถือในสัดส่วน 4.4% และให้ น้ำหนักหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการในมาบตาพุดประมาณ 50,000 ล้านบาท โดย 30,000 ล้านบาทปล่อยให้กับโครงการที่ไม่ติดคำสั่งศาลฯ ขณะที่มี 11 โครงการ คิดเป็น 23,000 ล้านบาท ที่ต้องชะลอโครงการออกไป โดยในส่วนนี้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 6,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่ม ปตท. ปูนซีเมนต์ และดาวเคมิคอล โดยที่ผ่านมาการชำระเงินยังปกติ โดยส่วนตัวจึงไม่ห่วงว่าจะกระทบการลงทุน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้พิจารณาสานการณ์พลังงาน แนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจพร้อมอนุมัติแผนการลงทุน รวมทั้งแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 53-57) วงเงินรวม 243,518 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 111,017 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 46% การลงทุนในธุรกิจร่วมทุน 113,289 ล้านบาท หรือ 46% กิจการน้ำมัน 9,966 ล้านบาท หรือ 4% สำนักงานใหญ่ และ อื่น ๆ 9,246 ล้านบาท หรือ 4%

น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม ผู้ช่วยกรรม การผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. กล่าวว่า ปัญหามาบตาพุดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุน 5 ปี เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ได้ใส่เงินลงทุนไปหมดแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด