ครม.ศก.เตรียมพิจารณายกเลิกสัญญาโทรคมนาคมผิดสัญญา

ครม.ศก.เตรียมพิจารณายกเลิกสัญญาโทรคมนาคมผิดสัญญา

ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจสั่งไอซีทีทบทวนสัญญาสัมปทานทีโอที-กสท.ให้เสร็จภายใน 90 วัน หากพบดำเนินการผิดขั้นตอน อาจต้องพิจารณาเพิกถอนสัญญาต่อไป

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจในวันนี้ได้รับทราบแนวทางที่กระทรวงคลังรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาสัมปทานของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่ทำกับเอกชนรวม 10 ฉบับ หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตีความแล้ว แต่การแก้ไขสัญญาทั้ง 10 ฉบับหลายครั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจสร้างความเสียหายแก่รัฐ

ดังนั้น ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)กลับไปพิจารณาทบทวนสัญญาทั้ง 10 ฉบับว่า มีการดำเนินการผิดขั้นตอนอย่างไร และเห็นควรต้องมีการเพิกถอนสัญญาหรือไม่ โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด