วันกองทัพไทย 18 ม.ค. 65 ผบ.สูงสุด บวงสรวง-นำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วันกองทัพไทย 18 ม.ค. 65 ผบ.สูงสุด บวงสรวง-นำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมนำกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วันนี้ (18 มกราคม 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้

โดยในปีนี้ยังคงประกอบพิธีฯ ที่สำคัญต่างๆ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย, พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5, พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์, พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย, พิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

โดยการจัดงานวันกองทัพไทยในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในขณะที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2565 ซึ่งตรงกับวันนี้ ว่า ระลึกถึงความเสียสละ บรรพบุรุษ และกำลังพลทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติตลอดมา ด้วยความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ กองทัพไทย ขอเชิญชมสารคดีพิเศษเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นแม่ข่าย ในวันที่ 18 มกราคม 2565 หลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

18 มกราคม วันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี

ความเป็นมาวันกองทัพไทยนั้น เกิดขึ้นจากสงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2135 ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ซึ่งระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว

แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหว และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือ เชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ

และนับตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย ทำให้ในสมัยนั้นไทยได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางกว่าสมัยใดๆ ซึ่งการทำยุทธหัตถีในครั้งนั้น ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด