วืดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจยก 2

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 จำนวน 3,000 ล้านบาทว่า กรมการค้าภายในจะไม่ได้รับการจัดสรรงบเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กรมจะแก้ปัญหาด้วยการใช้งบประมาณปกติจัดงานธงฟ้า ลดค่าครองชีพให้ประชาชน 54 ล้านบาท โดยปีหน้ามีแผนจัดงานธงฟ้าใน กรุงเทพฯ 3 ครั้ง และต่างจังหวัดอีกจังหวัดละ 3-4 ครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนลงได้

ส่วนการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค แม้ขณะนี้ีสินค้าหลายรายการทำเรื่องขอขึ้นราคามาโดยอ้างต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เช่น สายไฟฟ้า แบตเตอรี่ แต่กรมยังไม่อนุมัติขึ้นราคาจนถึงสิ้นปีเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน ตามนโยบายของนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ส่วนปีหน้าหากผู้ผลิตจะขอปรับขึ้นราคาคงต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล หากมีเหตุผลสมควรก็ต้องอนุมัติให้ปรับขึ้น หากต้นทุนลดลงก็ต้องลดราคาลงด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่รัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณ 3,000 ล้านบาทให้กรมารค้าภายใน เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการ กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน และการลดค่าครองชีพ ประชาชนน้อยลง หลังจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแล้ว ประกอบกับต้องการใช้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งแก้ไขปัญหามากกว่า เช่น โครงการที่เน้นกระตุ้นการลงทุน การช่วยเหลือเกษตรกร แม้กรมไม่ได้รับการจัดสรร แต่เชื่อว่าไม่กระทบกับการลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด