''ชวน''โยน''สุเทพ''เคลียร์พยานยุบ ทรท.

มั่นใจ ปชป. ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรค