เล่นเก้าอี้ดนตรีตั้งวิปวุฒิสภาชุดใหม่

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุม วุฒิสภาที่มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน ได้แจ้งว่า ขณะนี้ถือว่าครบกำหนดตามข้อบังคับวุฒิสภาจะต้องมีการคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ และโฆษกกรรมาธิการสามัญชุดต่าง ๆ ชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมา ธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิในส่วนที่เป็นตัวแทนคณะกรรมาธิการทั้ง 22 คณะชุดใหม่ด้วย โดยแต่ละคณะส่งตัวแทนมา 1 คน เพื่อให้ที่ประชุมมีมติรับรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมาธิการทั้ง 22 คณะ ได้เสนอชื่อดังนี้ คณะกรรมาธิการการกีฬา เสนอชื่อ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์, คณะกรรมาธิการการเกษตร เสนอชื่อ นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการคมนาคม เสนอชื่อ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี, คณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ เสนอชื่อ นยวิทวัส บุญญสถิตย์ ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เสนอชื่อ นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการทหาร เสนอชื่อ พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเสนอชื่อ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี, คณะกรรมาธิการการปกครอง เสนอชื่อ นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการพลังงาน เสนอชื่อ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เสนอชื่อ นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร, คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เสนอชื่อ นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการยุติธรรมฯ เสนอชื่อ นายสมัคร เชาวภานันท์ ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการการแรงงานฯ เสนอชื่อ นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ เสนอชื่อ นายประสิทธิ์ โพธสุธน ส.ว.สุพรรณบุรี, คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เสนชื่อ นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม, คณะกรรมาธิการการศึกษา เสนอชื่อ นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว. นครศรีธรรมราช, คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เสนอชื่อ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ เสนอชื่อ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ, คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอชื่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา, คณะ กรรมาธิการการศึกษาฯ เสนอชื่อ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา, คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเสนอชื่อ นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว. ขอนแก่น, คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ เสนอชื่อ นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!