''ปณิธาน''เชื่อสัมพันธ์''ไทย-เขมร''คลี่คลายขึ้น

ระบุยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง ยันไม่ยกระดับปัญหาเข้าสู่ระบบสากล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด