วอน พธม. อย่าปราศรัยกระทบสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

สุเทพ''เผย รบ. ไม่ประมาท สั่ง ตร. ดูแลการชุมนุม ยันไม่ได้เลือกปฏิบัติ หลังไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ