สวยเก่ง "ขวัญ อุษามณี" ปลื้มใจหลังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

สวยเก่ง "ขวัญ อุษามณี" ปลื้มใจหลังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ

ขวัญ อุษามณี ปลื้มใจเป็นที่สุดหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ หลายคนร่วมแสดงความยินดี

ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆ สำหรับนางเอกสาว ขวัญ อุษามณี ที่นอกจากงานในวงการบันเทิงเธอยังมีแบรนด์เป็นธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย ล่าสุดกับอีกหนึ่งงานใหม่ที่ ขวัญ ปลื้มใจและภาคภูมิใจเป็นที่สุดกับงานที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชน 

โดยในไอจีของ ขวัญ อุษามณี ได้โพสต์ภาพของตนเองสวมชุดข้าราชการอย่างสวยงาม เป็นการทำงานวันแรก พร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าไว้ว่า 

"ตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความ"

"ซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนายความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฏิบัติหน้าที่และเครื่องแบบปกติขาว สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนายความ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ที่นายกสภาทนายความมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนายความ เป็นต้น"

"จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ พร้อมกับแนบคำสั่งแต่งตั้ง นางสาว อุษามณี พูลเกิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ขอบพระคุณค่ะ"

หลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว