''บิ๊กบัง''ชี้เรื่องของเขมรส่ง''แม้ว''กลับหรือไม่

แนะบัวแก้วทบทวนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยกคำพูดกรุงโรมมาเปรียบ ''ผู้ชนะคือผู้ที่แข็งแรงกว่า''