สภาเครือข่ายครูอีสานร้อง''มาร์ค''ช่วยแก้ปัญหาหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(10 พ.ย.) ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา มังคะทา ประธานสภาเครือข่ายครูอีสาน(สคส.) พร้อมด้วยผู้ชุมนุมประมาณ 100 คน ได้มายื่นหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและข้าราชการ ของสภาเครือข่ายครูอีสาน โดยหนังสือระบุว่า เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน ครู และข้าราชการทั่วประเทศ ได้ตกอยู่ในภาวะแห่งความทุกข์ยาก เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว จากผลการศึกษารวบรวมปัญหาหนี้สินของครูและข้าราชการจำนวน 3,510 คน มีหนี้สินรวมกัน 6,904,431,515 บาท มีเงินเดือนรวมกัน 90,584,191 บาท ค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 6 ต่อปี ผู้ที่มีเงินเดือนฉลี่ย 25,000 บาท จะมีหนี้สินเฉลี่ย 2 ล้านบาท คิดเป็นหนี้ล้นตัวทับถม 80 เท่าของเงินเดือนต้องจ่ายเฉพาะค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือน และจ่ายเงินต้นทุกเดือนประมาณ 15,000 บาท สภาพชีวิตความเป็นอยู่ถูกกดดัน ทำงานด้วยความเครียด ดิ้นรนหากู้หนี้ รอคอยความหวังต่างๆจากรัฐบาล ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานหวั่นวิตกเรื่องหนี้สินตลอดเวลา

นายกฤษฎา กล่าวว่า สภาเครือข่ายครูอีสานได้นำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2552 เป็นต้นมา โดยขอให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง คือ 1.ขอกู้เงินรัฐบาล ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี ระยะเวลาชำระคืน 25 ปี และขอปลอดชำระหนี้ 5 ปี 2. ขอพักชำระหนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม ช่วยกู้วิกฤติเศรษฐกิจและลดแรงกดดัน ทั้งนี้พวกเรามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและชื่นชมในความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินที่อยู่บนฐานของเหตุผลมาตลอด ดังนั้น สภาเครือข่ายครูอีสานจึงมาเรียกร้องและติดตามเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและข้าราชการโดยเร่งด่วนต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด