''มาร์ค''กร้าว ''ทักษิณ''เข้าเขมร ขอผู้ร้ายข้ามแดน

นายกฯลั่น! ขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนหาก ทักษิณ เข้าเขมรจริง ส่วนจะส่งตัวมาหรือไม่ เป็นเรื่องของกัมพูชา