ญี่ปุ่นเสนอช่วย 5แสนล้านเยนพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ญี่ปุ่นเสนอช่วย 5แสนล้านเยนพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง

นายกฯฮาโตยามะ ระบุพร้อมช่วยเหลือด้านการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง 5ชาติระยะ3ปี มูลค่ากว่า 5แสนล้านเยน ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ระหว่างญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. ณ กรุงโตเกียว นายยูกิโอะ ฮาโตยามะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แสดงเจตนารมณ์จะจัดหาความช่วยเหลือด้านการพัฒนามูลค่ามากกว่า 5 แสนล้านเยน ให้แก่ประเทศลุ่มน้ำโขงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 3 ปี

ซึ่งกรอบความร่วมมือ Mekong-Japan ริเริ่มโดยญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2551 มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และหารือแนวทางในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศให้เป็นปี Mekong-Japan Exchange Year เพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด