40ส.ว.เสนอ3มาตรการตอบโต้กัมพูชา

แนะรบ.เตือนนักลงทุนในเขมร ทำหนังสือไม่เห็นด้วยขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก พร้อมยกเลิกบันทึก MOU

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด