ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยตั้ง''นครปัตตานี''

ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยการตั้งนครปัตตานี หวั่นประเทศถูกแบ่งดินแดน เกิดความรุนแรง เป็นภัยต่อความมั่นคง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด