เร่งตรวจฎีกาเสื้อแดงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแม้ว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ำไม่ดองฎีกาเสื้อแดง ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ แม้ว เร่ง จนท.ตรวจสอบได้วันละกว่าหมื่นฉบับ