''เจ๊เกียว''ยื่นป.ป.ช.สอบ''โสภณ-ชัยรัตน์''

หลังให้รถตู้เถื่อนขึ้นทะเบียนเป็นรถตู้ถูกกฎหมาย ยันไม่มีการหยุดวิ่ง จับผู้โดยสารเป็นตัวประกัน ถ้าไม่ถึงที่สุด