''อรรคพล''ยกเครื่อง สสปน.เชิงรุก

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งว่า กำลังจัดทำแผนการดำเนินงาน 7 ปี โดยจะวางแผนย่อยระยะสั้น 3 ปี ให้เสร็จในสิ้นเดือนนี้ เบื้องต้นจะผลักดันให้รัฐบาลพิจารณาให้เรื่องการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ไมซ์) เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันสนับสนุน โดยเฉพาะองค์กรรัฐและเอกชนในต่างประเทศ (ไทยทีม) คาดว่าจะเสนอได้ในสิ้นปีนี้

ขณะเดียวกันจะปรับบทบาทการทำงานของ สสปน. เป็นเชิงรุกมากข้น เพราะเห็นว่าปัจจุบัน สสปน. ยังมีจุดอ่อน คือ มีบทบาทไม่ชัดเจนในสายตาภาครัฐ เช่น ไปดึงงานนานาชาติมาจัดในไทย แต่ไม่เคยตอบโจทย์ชัดเจนว่างบที่ใช้ไปดึงงานมาแล้ว มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมกลับมาเท่าไหร่ ดังนั้นหลังจากนี้จะรุกหนักกว่าเดิมเรื่องการดึงงานต่างประเทศมาจัดในไทย โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ไปเสนอตัวขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปี และเวียนประเทศจัดอยู่แล้ว

นอกจากนี้จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจไมซ์ โดยจะหารือภาครฐจัดทำแพ็กเกจ สำหรับสนับสนุนเอกชน เช่น การให้ส่วนลดทางภาษี หรือ การเปิดสัมปทานสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการวางรากฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ สสปน. ได้ปรับเป้าประมาณการต่างชาติที่ผู้ ร่วมงานไมซ์ในไทยทั้งปีนี้ เป็น 628,653 คน เพิ่มจากประมาณ การครั้งก่อน ส่วนรายได้ปีนี้คาดไว้ที่ 45,560 ล้านบาท สำหรับปี 53 คาดว่ามีผู้ร่วมงาน 785,816 คน สร้างรายได้ 56,950 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด