บี้ส่วนราชการประหยัดงบฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดซื้ออาหาร เครื่องบริโภคและวัสดุเพื่อการหุงหาอาหารให้แก่ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมการฝึกและอบรมของกระทรวงยุติธรรมว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานของส่วนราชการ ทั้งกระทรวงยุติธรรม พาณิชย์และเกษตรฯ เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงดูผู้ต้องขัง และยังเป็นช่องทางที่ช่วยระบายสินค้าให้กับเกษตรกรด้วย ทั้ง ข้าว ผลไม้ และนม

ทั้งนี้ในความตกลงกรมราชทัณฑ์และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะซื้อข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 40,000 ตันต่อปี ซื้อผลไม้จากเกษตรกรเดือนละ 1 แสนกิโลกรัม และซื้อนมกล่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อคส.) เป็นจำนวน 3.3 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งต้องการให้ส่วนราชการมีโครงการความร่วมมือเช่นนี้อีกเพื่อทำให้การใช้งบประมาณของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะขายข้าว 5% ให้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งช่วยระบายสต๊อกให้กับรัฐบาล ส่วนการที่กระทรวงยุติธรรมรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงโดยมีโครงการนำร่องใน 13 จังหวัด ทำให้เกษตรกรระบายผลผลิตช่วงราคาผลผลิตออกสู่ตลาด

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว. ยุติธรรม กล่าวว่า ทางด้านกระทรวงยุติธรรมลดรายจ่ายในการจัดหาอาหารให้ผู้ต้องขังที่มีจำนวนกว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละปีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้าน บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และยังทำให้คุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังดีขึ้นด้วย.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!