เดือนแรกเบิกไทยเข้มฯ3หมื่นล.

เร่งติวเข้มขั้นตอนหน่วยงานรัฐ

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ ครม.ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวงเงิน 149,999 ล้านบาทตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 55 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการในปี 53 และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมดำเนินการในปี 53 ซึ่งผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.-23 ต.ค. ที่ผ่ามา มีทั้งสิ้น 30,574 ล้านบาท หรือ 66.09% ของงบประมาณปี 53 จำนวน 46,258 ล้านบาทที่อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางติวเข้ม หน่วยงานที่มีงบประมาณจากไทยเข้มแข็งมาก และจัดประชุมกระทรวงหลัก เช่น ศึกษาธิการ สาธารณสุข และคมนาคม เพื่อทำความเข้าใจ

สำหรับสาขาที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก 2 ลำดับแรก คือ สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 75,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 33,613 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 53 และสาขาการประกันรายได้ให้เกษตรกร โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 40,000 ล้านบาท.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!