แกลเลอรี

แกลเลอรีที่เกี่ยวกับ

วัดนี้เอง..แชร์สนั่นภาพเขียนชื่อติดชุด PPE ที่แท้วัดดังอัมพวา เผาศพติดโควิดฟรี พิธีครบ