กองทัพไทย รับ เอกสารขอ "โมเดอร์นา" ของจริง แต่ทำโดยพลการ สั่งลงโทษ ผอ.กองฯ แล้ว

กองทัพไทย รับ เอกสารขอ "โมเดอร์นา" ของจริง แต่ทำโดยพลการ สั่งลงโทษ ผอ.กองฯ แล้ว

จากกรณีในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว

ล่าสุดวันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าวไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย และถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กรมสารบรรณทหาร