หลุดว่อน! กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ "โมเดอร์นา" จากสภากาชาด

หลุดว่อน! กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ "โมเดอร์นา" จากสภากาชาด

หลุดว่อน! กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ "โมเดอร์นา" จากสภากาชาด
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

หลุดว่อนเน็ต หนังสือจาก กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ขอรับวัคซีน "โมเดอร์นา" จากสภากาชาดไทย ฉีดให้กำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (22 ก.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเอกสารระบุว่า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น

ในการนี้กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ลงนามโดยผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร