กทม.คลายล็อก 8 กิจกรรม กินในร้านถึง 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อ-ซูเปอร์ฯ เปิดปกติ เริ่ม 21 มิ.ย.

กทม.คลายล็อก 8 กิจกรรม กินในร้านถึง 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อ-ซูเปอร์ฯ เปิดปกติ เริ่ม 21 มิ.ย.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. ออกคำสั่ง คลายล็อก 8 กิจกรรม-กิจการ เริ่ม 21 มิ.ย. 64 นี้ ร้านอาหารให้นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม, สระว่ายน้ำเปิดได้, ร้านสะดวกซื้อ-ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดตามเวลาปกติ ฯลฯ

วันนี้ (20 มิ.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพมหานครโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 23 ความว่า จากการที่มีประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2564 และจะมีผลในวันที่ 21 มิ.ย. 2564 นี้ เป็นต้นไป

โดยเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่กลับมาทำกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 20,22,23 และ 24)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีมติร่วมกันเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2564 มีคำสั่งให้สถานที่ กิจการ กิจกรรมบางประเภทเปิดทำการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1.สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน

2.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ บานาน่าโบ๊ท โดยต้องจำกัดจำนวนคนเข้าเล่น และเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดแข่งขันแต่ไม่ให้มีผู้ชมในสนาม

3.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม รวมไปถึงหอศิลป์

4.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้รับประทานในร้านได้ถึง 23.00 น. ไม่อนุญาตให้ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน และต้องมีการจำกัดจำนวนคนในร้าน โดยร้านที่มีห้องปรับอากาศให้มีคนนั่งรับประทานภายในแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น และยังคงเน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างตามเดิม 2 เมตร หากไม่ถึง 2 เมตรแต่ไม่น้อนกว่า 1 เมตร ต้องมีฉากกั้น และพื้นที่รอคิวต้องจัดยืนหรือนั่งห่างกัน 1 เมตร

6.สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่ตั้งอนู่กลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในร่มแต่ถ่ายเทอากาศได้ดี อนุญาตให้เปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชมในสนาม ส่วนร้านอาหาร คลับเฮ้าส์ หรือสโมสรภายในสนามกีฬาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ควบคุมร้านอาหารและเครื่องดื่ม

7.ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

8.กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจัดประชุมสัมมนา, การแจกจ่ายอาหารสิ่งของ, การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์, การเข้าค่าย, การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์, กิจกรรมทางศาสนา, การปฏิบัติธรรม เป็นต้น ให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 50 คน

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตกับทางสำนักงานเขตก่อนโดยยื่นแผนงานแล้วมาตรการควบคุมโรคประกอบด้วย

ส่วนกรณีมีผู้เข้าร่วมงานเกิน 500 คนให้ขออนุญาตกับทางสำนักอนามัย กทม.ก่อน โดยยื่นแผนงานแล้วมาตรการควบคุมโรคประกอบด้วย

ทั้งนี้ ยกเว้นกิจกรรมของภาครัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กทม.