ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คลายล็อก “ร้านอาหาร” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั่งทานได้ถึง 5 ทุ่ม

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คลายล็อก “ร้านอาหาร” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั่งทานได้ถึง 5 ทุ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คลายล็อก “ร้านอาหาร” นั่งทานในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มวันจันทร์นี้ (21 มิ.ย.64)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) โดยสาระสำคัญ มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

ในส่วนของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้สามารถบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

นอกจากนี้ยังมีประกาศข้อกำหนดอื่นๆ อีก ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชกิจจาฯ