ราชกิจจาฯ เผย ศบค.ปลดล็อก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิดได้แล้ว

ราชกิจจาฯ เผย ศบค.ปลดล็อก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิดได้แล้ว
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน-ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งซื้อจัดหาวัคซีนโควิดจากหน่วยงานที่กำหนดได้แล้ว มีผลทันที (8 มิ.ย.)

วันนี้ (8 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ใจความสำคัญกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อ ได้ปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สามารถจัดหา สั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว ผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ ได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 มิ.ย.) เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้