โอลิมปิก 2020
4 ภาพ "สงขลา" พบลูกเรือต่างชาติติดโควิด 6 ราย กำหนดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือกลางทะเล

รูปภาพของ "สงขลา" พบลูกเรือต่างชาติติดโควิด 6 ราย กำหนดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือกลางทะเล

อัลบั้มภาพทั้งหมด "สงขลา" พบลูกเรือต่างชาติติดโควิด 6 ราย กำหนดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือกลางทะเล