พีมูฟ-เซฟบางกลอย ชุมนุมหน้าทำเนียบ จวกประยุทธ์ไม่ช่วยกะเหรี่ยง แถมมีเจ้าหน้าที่บุกจับ

พีมูฟ-เซฟบางกลอย ชุมนุมหน้าทำเนียบ จวกประยุทธ์ไม่ช่วยกะเหรี่ยง แถมมีเจ้าหน้าที่บุกจับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นเป็นธรรมหรือ พีมูฟ และภาคีเซฟบางกลอย เดินขบวนทำกิจกรรมที่หน้าประตู 3 ทำเนียบรัฐบาลภายใต้หัวข้อ "สู่สิทธิมนุษยชนคนจนและชนเผ่าไทย" โดยปราศรัยผ่านเครื่องกระจายเสียง ระบุถึงการบริหารราชการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้ชุมนุมวิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ว่า บริหารประเทศล้มเหลว ไม่ว่าจะออกโครงการอะไรมาเยียวยาชาวบ้านแต่ในข้อเท็จจริงแล้วทั้งราคาสินค้า ค่าครองชีพ ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า ของกินของใช้ ต่างก็แพงขึ้น อีกทั้งประชาชนยังเป็นหนี้จากเงินกู้ที่รัฐบาลไปกู้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลไม่มีความคืบหน้า

นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมยังยกกรณีปัญหาชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี การแก้ปัญหาพื้นที่พิพาท ไม่มีความคืบหน้า ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ไปจับกุมชาวบ้านตามหมายจับ ในข้อหา บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง ยึดถือครองครอง กระทำการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมแก่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตการปฏิบัติทั้งหมด ทั้งที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบางกลอย-ใจแผ่นดิน ลงนามโดยฝ่ายการเมืองและข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้แทนจาก พีมูฟ, ภาคี #SAVEบางกลอย และผู้แทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ และการตระบัดสัตย์ของรัฐบาลที่ไม่อาจทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในนโยบายในการแก้ไขปัญหาใดได้อีก

นอกจากนี้ มีสหพันธ์แรงงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทยกลุ่มสหภาพ?แรงงานองค์กรเครือข่ายต่างๆ ก็ได้มายื่นหนังสือ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. เพื่อทวงถามความคืบหน้าข้อเรียกร้องที่เคยยื่นรัฐบาลไปแล้ว อาทิ ขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณรัฐสวัสดิการดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพ, แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง, รัฐบาลต้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400-425 บาท