อดีตนายกอวยพรตำรวจผ่านทวิตเตอร์

อดีตนายกอวยพรตำรวจผ่านทวิตเตอร์
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  อวยพรตำรวจผ่านทวิตเตอร์ ให้ผ่านพ้นวิกฤตทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไปให้ได้ด้วยความอดทน ด้านมาร์ค ขอให้ตร.เป็นต้นทางกระบวนการ ยธ.

(13 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ได้โพสต์ข้อความผ่าน http://twitter.com/Thaksinlive อวยพรตำรวจ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขตำรวจ ขออวยพรให้พี่น้องเพื่อนตำรวจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งจากผู้ร้ายและการเมืองทุกคน

"ผมขอเป็นกำลังใจในชีวิตทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานให้พี่น้องตำรวจและครอบครัวทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไปให้ได้ด้วยความอดทน" พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าว

พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวผ่านทวิตเตอร์อีกว่า นับตั้งแต่เข้าเป็น นรต.ปี 2512 ปีนี้เป็นปีที่ขวัญกำลังใจตำรวจตกต่ำที่สุด ทำงานตามหน้าที่ก็อาจผิด อนาคตต้องซื้อ บางทีถูกใช้ปลอมตัวไปตีคนไทยด้วยกัน

"ผมมั่นใจว่า พระสยามเทวาธิราชมีจริง ไม่นานเกินรอเมฆหมอกก็จะจางหายไป ขอให้กำลังใจพี่น้องตำรวจ ยึดคติบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างยุติธรรม" อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว

มาร์ค ขอให้ตร.เป็นต้นทางกระบวนการ ยธ.

วันนี้ (13 ต.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศัยเนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2552 ว่า รู้สึกยินดีที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจ และหน้าที่ของตำรวจไทย ทั้งยังขอถือโอกาสส่งความปรารถนาดีจากใจจริงไปยังข้าราชการตำรวจทุกท่าน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่สังคมไทยประสบปัญหารุมล้อมรอบด้าน ในด้านเศรษฐกิจก็เกิดปัญหาขึ้นมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในด้านการเมืองการปกครองสังคมไทยก็เผชิญกับความขัดแย้ง และความแตกแยกต่อเนื่องกันมาหลายปี ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และต่อความรู้สึก และความสุขของคนไทยโดยรวม

"ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่ผ่านมา รัฐบาลจึงมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้ลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ และรัฐบาลก็ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร พลเรือน รวมทั้งภาคประชาสังคม ทำให้การแก้ไขปัญหาวิกฤตหลายด้านดังกล่าวลุล่วงไปหลายประการ ปัจจุบันถือได้ว่า สังคมไทยกลับมามีเสถียรภาพในระดับหนึ่งแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แก้ไขปัญหา รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน"

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ตำรวจยังมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายโดยเสมอภาค และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความสามัคคีของคนในชาติ ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรอบด้าน ประชาชนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นที่จะเห็นตำรวจ และองค์กรของข้าราชการตำรวจพัฒนาก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอขอบคุณมายังพี่น้องข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ช่วยผลักดันแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาข้าราชการตำรวจ และองค์กรของตำรวจ ตนขอย้ำว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของตำรวจ และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้พี่น้องข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกฯ กล่าวต่อว่า หวังว่า ข้าราชการตำรวจทุกนายจะมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และสามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามภารกิจ และหน้าที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในวันตำรวจนี้จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าราชการตำรวจพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป.

ข้อมูล :