ฝ่ายค้าน ยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจ! เปิดชื่อ 10 รัฐมนตรีไม่ควรได้โอกาสทำงานต่อ

ฝ่ายค้าน ยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจ! เปิดชื่อ 10 รัฐมนตรีไม่ควรได้โอกาสทำงานต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติเปิดอภิรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (อภิปรายไม่ไว้วางใจ) รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเช้าวันจันทร์ (25 ม.ค.)

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จ.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เผยว่า ญัตติดังกล่าวมี ส.ส. ร่วมลงชื่อรับรอง 208 คน

ส่วนรัฐมนตรีที่ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายมีด้วยกัน 10 คน ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รวมอยู่ด้วย

10 รัฐมนตรีเตรียมโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ

  • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นายศักดิ์ สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายนิพธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธรรมนัส-ประยุทธ์ รอบ 2

ที่น่าสังเกต คือ นายธรรมนัส ตกอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจของ ส.ส. พรรคฝ่ายค้านเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่ง ส.ส. พรรคฝ่ายค้านระบุเหตุผลที่ถูกอภิปรายในครั้งนี้หลายเรื่อง ซึ่งมีเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง อย่างเช่น การแต่งตั้งภรรยาเป็นข้าราชการการเมือง การไม่รักษาวินัยการเงินการคลังด้วยการปกปิดข้อมูลทรัพย์สิน และเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่ถูกจำคุกมาเป็นรัฐมนตรี รวมอยู่ด้วย

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องบริหารประเทศล้มเหลว ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีพฤติการณ์ฉ้อฉลทุจริต ปล่อยให้มีการทุจริตจนทำให้พวกพ้องมั่งคั่ง ในขณะที่ประชาชนอยู่อย่างยากลำบาก ออกนโยบายควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนเศรษฐกิจพัง

มงคลกิตต์โผล่แจม สุทินเผยเริ่ม 16 ก.พ.

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่มีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็น ส.ส. เพียงคนเดียวของพรรค ซึ่งร่วมฝ่ายรัฐบาล ทั้งยังเคยยกมือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มาร่วมการแถลงข่าวและลงชื่อในญัตติดังกล่าวด้วย

ส่วนนายสมพงษ์ เปิดเผยด้วยว่า ยังมี ส.ส. จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ มาร่วมด้วย

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมฝ่ายค้าน เผยว่า จะเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 16 ก.พ. นี้