นิด้าโพล เผย ประชาชนกังวลสถานการณ์ม็อบ หวั่นเกิดความรุนแรง

นิด้าโพล เผย ประชาชนกังวลสถานการณ์ม็อบ หวั่นเกิดความรุนแรง
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลกับการชุมนุม เพราะกลัวการสร้างสถานการณ์ ทำให้เกิดความรุนแรงในกลุ่มคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "รุนแรง...แตกแยก?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 ต.ค. 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะเกิดการบานปลายกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงในสังคม พบว่า 24.48% ระบุว่า กังวลมาก เพราะกังวลว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีมือที่ 3 เข้ามาแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า กลุ่มคณะราษฎรในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรง, 34.21% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล เพราะกังวลว่าจะมีการสร้างสถานการณ์เหมือนในอดีต เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ, 18.41% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคณะราษฎรในการเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่านั้น และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้, 22.23% ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ ทุกเพศทุกวัยมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้นๆ, 0.67% ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ 36.45% ระบุว่า กำลังคิดอยู่ว่าควรจะตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายใด รองลงมา 33.46% ระบุว่า ได้ตัดสินใจเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว, 29.94% ระบุว่า ขออยู่เฉยๆ ไม่ตัดสินใจอะไร และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ