โพลสะท้อนถึงม็อบ ขออย่าจาบจ้วงสถาบัน กว่าครึ่งยังเชื่อมั่นนายกฯ

โพลสะท้อนถึงม็อบ ขออย่าจาบจ้วงสถาบัน กว่าครึ่งยังเชื่อมั่นนายกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซูเปอร์โพล แนะม็อบเรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าจาบจ้วง ขณะ ปชช. ยังให้คะแนนนายกฯสอบผ่านว่าเป็นคนดี จริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง “จุดร่วม คนไทย” จากกรณีศึกษา ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 3,135 ตัวอย่างดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 18 – 23 ต .ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 96.7มอง ม็อบเยาวชน ว่า ควรจะชุมนุมเรียกร้องเฉพาะเรื่องการเมือง อย่าจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน ร้อยละ 96.4 ระบุ เป็นการชุมนุมด้วยความสงบ ไม่วุ่นวาย เป็นความหวังให้ประเทศได้ และร้อยละ 93.7 ระบุ ม็อบเยาวชน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สงบ ไม่รุนแรงบานปลาย

ขณะที่ ความต้องการให้ ผู้หลัก ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำเพื่อเด็กและเยาวชน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี ได้ 8.04 คะแนน, เป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชน ได้ 7.94 คะแนน, เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย เป็นทั้งคนเก่ง คนดี คนกล้า ให้เยาวชนทำตาม ได้ 7.90 คะแนน และ สำนึกรักชุมชนท้องถิ่น รู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ได้ 7.75 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง จุดร่วม คนไทย ระหว่างคนรุ่นใหม่ กับ คนรุ่นเก่า ร้อยละ 65.1 ระบุ สำนึกรู้คุณแผ่นดิน สำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนท้องถิ่น ร้อยละ 63.4 ระบุ ความสะดวก สบาย , ร้อยละ 63.2 ระบุ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง และ ร้อยละ 62.8 ระบุ ต้องการ ความปลอดภัยในชีวิต และร้อยละ 58.8 ระบุ มองหา มหามิตรต่างชาติ จีน สหรัฐอเมริกา ช่วยทำประเทศไทยสงบสุข ไม่วุ่นวาย ไม่แทรกแซงภายในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าเป็นคนดี จริงใจแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่าได้ 5.79 คะแนน ยังถือได้ว่าสอบผ่าน