วรรณะ การแบ่งแยกชนชั้นของฮินดู ที่ลามไปถึงการเลือกปฏิบัติในซิลิคอนแวลลีย์

วรรณะ การแบ่งแยกชนชั้นของฮินดู ที่ลามไปถึงการเลือกปฏิบัติในซิลิคอนแวลลีย์

ซิลิคอนแวลลีย์ เป็นดินแดนในหุบเขาทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ พัฒนาโดยนายเฟรดิก เทอร์แมน คณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้โดยตั้งชื่อจากคำ 2 คำคือ
"ซิลิคอน" หมายถึงซิลิคอนชิปซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับเก็บข้อมูลหน่วยความจำในระบบคอมพิวเตอร์ และ "แวลลีย์" คือหุบเขาเป็นบริเวณแอ่งระหว่างภูเขามักมีแม่น้ำไหลผ่าน

นายเฟรดิก เทอร์แมน ชักชวนอาจารย์และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มาเปิดบริษัทในบริเวณซิลิคอนแวลลีย์ เช่น Hewlett-Packard, Variant Associates รวมไปถึงบริษัทชั้นนำด้านไอทีอีกจำนวนมากรวมถึงบริษัท Facebook, Google, Apple และ Cisco Systems ฯลฯ อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์นี้ พื้นที่ผลิตนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่ผู้คนมากมายปรารถนาที่เข้าไปทำงานด้วยมากที่สุดและพื้นที่ที่สร้างรายได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหลายๆ ประเทศในโลก

ปัจจุบันผู้ที่ศึกษาและจบด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเหล่านี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคง รายได้และสวัสดิการดี บริษัทพร้อมที่จะทุ่มเต็มที่เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานกับตน บางทีถ้าทำงานดีก็อาจได้สิทธิในการซื้อหุ้นรับปันผลรายปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้พนักงานพร้อมที่จะทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ซิลิคอนแวลลีย์ยังจัดเป็นที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเพราะมีคนต่างชาติทำงานอยู่เกือบครึ่งต่อครึ่งของชาวอเมริกันเลยทีเดียวและ 40% ของคนงานต่างชาติคือชาวอินเดีย โดยมีชาวจีนเป็นอันดับ 2 คือ 13.5% 

บทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียในซิลิคอนแวลลีย์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ คือ เรื่องการถือวรรณะอันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมอินเดียโดยเฉพาะซึ่งหาเทียบไม่ได้ในสังคมอื่น

วรรณะ คือ ระบบการแบ่งชนชั้นในสังคมตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือนั้น ถือเอาชาติกำเนิดเป็นเกณฑ์

บุคคลเกิดในวรรณะใดย่อมได้รับสิทธิและแนวทางดำเนินชีวิตตามที่หลักคำสอนในศาสนาฮินดูที่ชี้และขีดวงให้ไว้สำหรับวรรณะนั้นตามตัวชั่วชีวิตของตน โดยแบ่งวรรณะดังนี้คือ

  1. วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุด ได้แก่พวกผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ วรรณะพราหมณ์ เกิดจากปากของพระพรหม สีเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือ สีขาว มีหน้าที่ร่ายมนตร์ ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ และเป็นพวกนักบวชทำหน้าที่สอนศาสนา
  2. วรรณะกษัตริย์ เกิดจากหน้าอกของพระพรหม สีเครื่องแต่งกายประจำวรรณะ คือ สีแดงหมายถึง นักรบ ทำหน้าที่รบเพื่อป้องกันอาณาจักร ทำหน้าที่เป็นกษัตริย์ นักปกครอง ข้าราชการ
  3. วรรณะแพศย์ เกิดจากตักของพระพรหม สีเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือ สีเหลือง มีหน้าที่เป็น พ่อค้า คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร
  4. วรรณะศูทร เกิดจากเท้าของพระพรหม สีเครื่องแต่งกายประจำคือ สีดำ หรือสีอื่นๆ ที่ไม่มีความสดใส มีหน้าที่เป็นกรรมกร ลูกจ้าง

ชาวอินเดียจะยึดถือเรื่องวรรณะกันมาก ถ้าใครแต่งงานกันต่างวรรณะ ลูกออกมาจะเป็นพวกจัณฑาล ซึ่งเป็นคนชั้นต่ำสุดที่สังคมรังเกียจ ส่วนวรรณะพราหมณ์ที่ถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดเพราะเขาถือว่าพราหมณ์เกิดมาจากพรหม

หลักปฏิบัติของศาสนาฮินดูนั้นก็มีหลักศีลธรรมอยู่มากมาย แต่เน้นไปที่การบูชาเทพเจ้าที่ตนนับถือ และยังมีความอดทนที่จะรับความทุกข์ยากโดยไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไข เพราะถือว่านี่เป็นกรรม

ความจริงพระพุทธองค์ของพวกเราก็เคยกล่าวไว้ในอัสสลายนสูตรว่า

"พวกเขาพูดเท็จ เมื่อนางพราหมณีตั้งครรภ์ อุ้มครรภ์นานถึงแปด-เก้าเดือน ใครๆ ก็รู้ ก็เห็นก็คลอดจาก 'โยนี' ของนางพราหมณี เห็นกันอยู่แท้ๆ อย่างนี้ยังมาพูดว่าคลอดจากปากพระพรหมอีกหรือ"

ไนระบบวรรณะของศาสนาฮินดูยังมีผู้มิควรยุ่งเกี่ยว (untouchable) คือพวกจัณฑาล คือ คนที่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างวรรณะ จึงเกิดมาไร้วรรณะและมีสถานะทางสังคมต่ำที่สุดของประเทศอินเดียปัจจุบันเรียกว่าพวกดาลิทซึ่งมีอยู่ 170 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศอินเดียจะถูกกีดกันสารพัดผู้คนในวรรณะอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาในแห่งเดียวกับคนในวรรณะอื่นๆ ห้ามเข้าโรงเรียนของคนในวรรณะสูงกว่า แม้แต่จะดื่มน้ำก็มีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาชนะร่วมกัน ไม่ได้รับการศึกษา

ส่วนการงานอาชีพก็ถูกกดขี่ข่มเหงทางสังคมตั้งแต่เกิด จัณฑาลต้องทนกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ ใช้งานหนักและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเนื่องจากถูกกระทำโดยคนวรรณะสูงกว่า

แม้จะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตได้ในกลุ่มคนจัณฑาลหนุ่มสาว ก็ยังถูกข่มเหงรังแกสารพัด การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนจัณฑาลทำให้คนในวรรณะสูงกว่าทำใจยอมรับไม่ได้ ทำให้มีปัญหาอุปสรรค โดนกลั่นแกล้งอย่างไร้ความเป็นธรรม

ความจริงรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียห้ามการข่มเหงรังแกต่อพวกดาลิทหรือจัณฑาลเหล่านี้โดยเด็ดขาดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อถือและปฏิบัติตาม กฎหมายที่มีอยู่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจรักษากฎหมายนั่นเอง

บรรษัท Cisco Systems เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของสหรัฐ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในใจกลางซิลิคอนแวลลีย์

Cisco พัฒนาผลิตและจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์อุปกรณ์โทรคมนาคมและบริการและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ ซึ่งมีเจ้าพนักงานเป็นคนอินเดียทำงานเป็นระดับหน้างานอยู่มากถูกฟ้องต่อศาลในคดีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากพนักงานชาวอินเดียคนหนึ่งถูกเพื่อนร่วมงานชาวอินเดียสืบทราบว่าเป็นพวกดาลิทหรือจัณฑาลจึงจัดการร่วมกันกับพนักงานอินเดีย อื่นๆ ลดตำแหน่ง งดโบนัสพนักงานผู้เป็นดาลิทถึง 2 ปีติดต่อกัน

ครั้นพนักงานดาลิทร้องเรียนไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทก็ได้รับคำตอบว่าการเลือกปฏิบัติต่อในเรื่องวรรณะไม่มีในกฎหมายอเมริกาจึงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้

พนักงานดาลิทผู้นี้จึงเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลและมีแนวโน้มที่จะชนะคดีแน่นอน ซึ่งคดีคล้ายๆ กันนี้มีอยู่อีกมากมายในซิลิคอนแวลลีย์เนื่องจากพนักงานของบริษัทไฮเทคทั้งหลายในซิลิดอนแวลลีย์เป็นคนอินเดียเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด

เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์อย่างไม่น่าเชื่อเลยในศตวรรษที่ 21 สหรัฐอเมริกา