ด่วน! กกต.เคาะ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบจ. ทั่วประเทศ

ด่วน! กกต.เคาะ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบจ. ทั่วประเทศ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (12 ต.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว

โดย กกต.มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นั้น จะมีทั้งหมด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยยังไม่รวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรีต่างๆ รวมถึงสมาชิกสภา กทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ ที่จะต้องรอการกำหนดวันที่แน่นอนอีกครั้ง