ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินหนี้สิน "สมคิด-สุวิทย์" หลังพ้นคณะรัฐมนตรี

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สินหนี้สิน "สมคิด-สุวิทย์" หลังพ้นคณะรัฐมนตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ป.ป.ช. เผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของ "สมคิด-สุวิทย์" หลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พบว่านายสมคิด มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,366,248 บาท และไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสมคิดประมาณ 43,560,716 บาท ของคู่สมรส 92,938,712 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,866,820 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก , ที่ดิน ,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเข้ารับตำแหน่ง ที่มีทรัพย์สิน 146,916,928 บาท จะพบว่านายสมคิดมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,449,320 บาท

2.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 82 ล้านบาท โดยนายสุวิทย์แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 92,740,635.49 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสุวิทย์ 77,861,196.82 บาท คู่สมรส 14,873,438.67 บาท นายสุวิทย์ มีหนี้สิน 10,300,000 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นมูลค่าที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นเครื่องประดับ , พระเครื่อง , อัญมณี และยังพบว่านายสุวิทย์เป็นนักสะสมวัตถุ เพราะมีวัตถุโบราณถึง 139 ชิ้น มูลค่า 22,975,000 บาท โดยมีทั้งเสาหินจีน ,เทวรูปอินเดีย ,รูปปั้นสุโขทัย , หนุมานเขมร ,ตลับใส่ของโบราณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเข้ารับตำแหน่ง ที่มีทรัพย์สิน 93,320,924 บาท มีหนี้สิน 10,300,000 บาท พบว่า ทรัพย์สินลดลง 580,289 บาท ส่วนหนี้สินเท่าเดิม

3.นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 72,647,167.23 บาท เป็นทรัพย์สินของนายประสิทธิ์ 64,507,821.32 คู่สมรส 8,139,345.91 บาท ไม่มีหนี้สิน