"บิ๊กตู่" เซ็นตั้ง "หมอบุ๋ม" เป็น ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

"บิ๊กตู่" เซ็นตั้ง "หมอบุ๋ม" เป็น ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (15 ก.ย.) ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่หนังสือแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือดังกล่าวนั้น ระบุ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้แต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือระบุว่า

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรีขอเสนอเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535 มาตรา 8

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงขอส่งสำเนาบันทึกและแบบข้อมูลประกอบการเสนอ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ลงชื่อนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามอนุมัติโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดย พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือที่รู้จักกันในนาม "หมอบุ๋ม" เป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้ช่วยโษษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ร่วมกับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. และยังดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย