ธนาธร จี้ ผบ.เหล่าทัพ ต้องอยู่แจงงบฯ จน กมธ. หมดคำถาม อย่าทำตัวเหนือข้าราชการอื่น

ธนาธร จี้ ผบ.เหล่าทัพ ต้องอยู่แจงงบฯ จน กมธ. หมดคำถาม อย่าทำตัวเหนือข้าราชการอื่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งวันนี้ (14 ส.ค.) เป็นการชี้แจงในส่วนของกระทรวงกลาโหม

โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอหารือกับประธานในที่ประชุมว่า กรณีการปฏิบัติของผู้นำเหล่าทัพในชั้นคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้นำเหล่าทัพเข้ามาชี้แจงเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วก็กลับไป ในขณะที่หน่วยงานอื่น กระทรวงอื่น ผู้บริหารสูงสุดจะนั่งชี้แจงจนคณะกรรมาธิการหมดคำถามหรือหมดข้อสงสัย จึงจะกลับได้

ถามว่าในปีนี้ จะอนุญาตให้ผู้นำเหล่าทัพทำแบบเดิมอีกหรือไม่ เพราะการอนุญาตให้กระทำในลักษณะนี้ได้ เป็นเพราะผู้นำเหล่าทัพรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือตัวแทนประชาชนหรือไม่ เพราะหากผู้นำเหล่าทัพสามารถกลับก่อนในขณะที่การชี้แจงยังไม่เสร็จสิ้น นั่นหมายความว่ากองทัพมีสถานะที่สูงส่งกว่าข้าราชการอื่นใช่หรือไม่ เป็น VIP เหนือข้าราชการอื่นใช่หรือไม่

ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ตอบคำถามที่บางครั้งก็อาจทำให้ทุกคนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ และจะต้องสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องด้วยการเผชิญหน้ากับความจริง ซึ่งการที่ประเทศจะเดินหน้าไปได้ กองทัพจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาล และตัวแทนที่มาจากประชาชน

หลังจากนั้น ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกรรมาธิการ โดยยืนยันว่าผู้นำเหล่าทัพจะต้องอยู่จนการชี้แจงจบสิ้น หากจะกลับก่อนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม