ผู้ว่าฯ ระยอง แจงถูกย้ายตามวงรอบ 4 ปี ไม่เกี่ยวปมทหารอียิปต์ติดโควิด-19

ผู้ว่าฯ ระยอง แจงถูกย้ายตามวงรอบ 4 ปี ไม่เกี่ยวปมทหารอียิปต์ติดโควิด-19
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแทน

ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ค. 63) เมื่อเวลา 12.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ได้กล่าวถึงการโยกย้ายว่า ที่ตนได้ย้ายไปจังหวัดนครปฐมนั้น เพราะเมื่อเช้านี้ ครม.ได้เสนอย้ายไป เนื่องจากอยู่ครบวาระ 4 ปี ไม่ได้เกี่ยวกับการโยกย้ายเพราะทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้อง ตนไม่ได้มีความผิด หรือเกี่ยวกับการเมืองอื่นใดทั้งสิ้นแต่อย่างใด จึงเรียนให้ประชาชนที่มาสอบถามได้ทราบ

สำหรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2507 จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

 • 1 ต.ค. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดระยอง

 • 1 ต.ค. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์

 • 7 ธ.ค. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดนครสวรรค์

 • 4 เม.ย. 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 29 พ.ย. 2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดนครปฐม

 • 25 พ.ย. 2552 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้อำนวยการระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย

 • 9 พ.ย. 2552 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 • 25 ก.ย. 2549 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • 1 พ.ย. 2547 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 • 16 ธ.ค. 2546 จ่าจังหวัด (พนักงานปกครอง 8ว) จังหวัดลำพูน

 • 6 ม.ค. 2546 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง (บุคลากร 7) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

 • 2 ก.ค. 2544 หัวหน้าฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง (บุคลากร 7) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

 • 6 มิ.ย. 2531 ปลัดอำเภอสามเงา / อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

รางวัลและผลงานดีเด่น

 • นายอำเภอของประชาชน เขต 1 ปี 2551

 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551

ประกาศเกียรติคุณ

 • ผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลครูบาศรีวิชัย ปี 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)