ซูเปอร์โพลหนุน "4 กุมาร" ออกจากพรรคพลังประชารัฐ ลดความวุ่นวาย

ซูเปอร์โพลหนุน "4 กุมาร" ออกจากพรรคพลังประชารัฐ ลดความวุ่นวาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซูเปอร์โพล ประชาชนศรัทธาเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองลดน้อยลง หนุน 4 กุมารลาออกพลังประชารัฐ หวังให้ทำงานต่อแก้ปัญหาประชาชน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “สี่ยอดกุมาร” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,586 ตัวอย่าง ระหว่าง 9 – 10 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ 88.9 มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อพรรคการเมืองลดลง ถึงไม่เชื่อมั่น หมดความศรัทธา เพราะเต็มไปด้วยคนมีประวัติด่างพร้อย แย่งตำแหน่ง แย่งอำนาจกัน วิ่งเต้น วางบิลซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรี ทรยศ หักหลัง เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล ไม่ปกป้องรักษาคนดี ไม่ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง เป็นต้น โดยมีเพียง ร้อยละ 11.1 ที่จะเชื่อมั่น ศรัทธาเพิ่มขึ้นเพราะ ทำงานแก้ปัญหา มีอุดมการณ์ เข้าถึงประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ร้อยละ 86.3 เห็นด้วยที่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ส่วน ร้อยละ 13.7 ไม่เห็นด้วย

นอกจากนี้ ร้อยละ 76.1 ระบุ ต้องการให้สี่ยอดกุมารที่ลาออก มุ่งทำงานแก้เดือดร้อน ลดความทุกข์ยากของประชาชน,ร้อยละ 71.7 ลดความวุ่นวายทางการเมือง, ร้อยละ 71.4 ต้องการให้สี่ยอดกุมารเป็นกลุ่มคนการเมืองใหม่ ทำงานกับ นายกรัฐมนตรี, ร้อยละ 70.0 ต้องการให้ช่วยลดแรงกดดันนายกรัฐมนตรีจากคนในพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 66.3 ต้องการให้ละทิ้ง ตัดขาดจากการเมืองเก่าในพรรคพลังประชารัฐ