“โควิด-19” อาจส่งผลกระทบต่อ “สุขภาพจิต” อย่างร้ายแรง

“โควิด-19” อาจส่งผลกระทบต่อ “สุขภาพจิต” อย่างร้ายแรง

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพจิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง เนื่องจากสาเหตุการตกงาน ตลอดจนการสูญเสียคนรักจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้ชีวิตของคนมากมายตั้งอยู่บนความ “ไม่แน่นอน” แม้ในความทุกข์ยาก จะมีเรื่องราวดี ๆ อยู่บ้าง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตโรคระบาดที่สร้างความเสียหายไปทั่วโลกในครั้งนี้ ส่งผลร้ายแรงต่อ “สุขภาพจิต” ของทุกคน

องค์กร Mind แสดงสถิติปัญหาสุขภาพจิตของคนทั่วไปในช่วงโควิด-19 พบว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 25 ปี และ 75 เปอร์เซ็นต์ ของวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 13 – 24 ปี ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน ระบุว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปัญหาสุขภาพจิตของพวกเขาเลวร้ายลง ขณะที่ผู้ใหญ่ 1 ใน 5 ที่ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน ก็ชี้ว่า สุขภาพจิตของตนเองเริ่มมีปัญหา หรือมีปัญหาอย่างรุนแรง

แม้วัคซีนจะทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาเลือนหายไป แต่ปัญหาสุขภาพจิตกลับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหายไปได้ในทันที ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และทำการเปิดเมืองแล้วก็ตาม ดร. Dominique Thompson ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ชี้ว่า ภาพสะท้อนของปัญหาสุขภาพจิตต่อการระบาดใหญ่ครั้งนี้ จะอยู่นานกว่าตัวเชื้อไวรัส

“ความยากลำบากก็คือ มันจะไม่เหมือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันจะส่งผลกระทบต่อคนทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ เราเองก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็นอย่างไร แต่มันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็น “ความบอบช้ำทางจิตใจ” ในระยะยาว” ดร. Thompson กล่าว