กทม.ปัดฝุ่นทางด่วนวงแหวนตะวันตก-ใต้

กทม.ปัดฝุ่นโครงการ สร้างทางด่วน ง2 ง3 และค 6 เชื่อมกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก สุขสวัสดิ์- เพชรเกษม วงแหวนรอบนอกด้านใต้ ระยะทาง 21 กม. มูลค่าร่วม 2 หมื่นล้าน หลังดองมาพักใหญ่ ยันจำเป็นต้องเร่งลงมือเพราะรถติดหนัก คาด 600 หลังคาเรือนโดนเวนคืน

พ.ต.อ.สวัสดิ์ จำปาศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ถึงความคืบหน้าการสร้างทางด่วนแก้ไขปัญหาจราจรเชื่อมโครงข่ายกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ง2 ง3 ค6จากถนนสุขสวัสดิ์ -เพชรเกษม และวงแหวนรอบนอกด้านใต้ว่าระยะทาง 21 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่าโครงการ 18,900 ล้านบาทว่า ล่าสุดได้มอบหมายให้ สำนักการโยธากทม.เรียนเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร.(ส.ก.) สมาชิกสภาเขต(ส.ข.) ในพื้นที่ดังกล่าว หารือเพื่อเร่งก่อสร้างโดยเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน

เนื่องจากเริ่มมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักและเริ่มรุนแรงขึ้นหากไม่สามารถสร้างทางด่วนเชื่อมในพื้นที่ดังกล่าวรองรับใน 4-5 ปีนี้จะเกิดปัญหาส่งผลต่อในภาพรวมเร็ว ๆ นี้ อย่างแน่นอนอีกทั้งเรื่องนี้แม้ ในการทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ กทม.จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา

ถึงขอบข่ายการก่อสร้างตลอดจนแนวเส้นทางที่จะตัดผ่านบ้านเรือนประชาชนที่จะต้องมีการเวนคืนกว่า 600 หลังคาเรือน แต่ในขณะนี้ผู้ว่าฯ กทม.ยังไม่ได้เร่งให้ดำเนินการก่อสร้างแต่ประการใด

ทั้งนี้ทางด่วน ง2 ง3 และ ค6 ลักษณะเป็นถนน 4-6 ช่องจราจร แบ่งออกเป็น 3 ตอน นั่นคือตอนที่ 1 (ถนนสาย ง3) ตอนที่ 2 (ถนนสาย ง2) และ ตอนที่ 3(ค6) เชื่อมถนนตามแนวผังเมืองจากถนนสุขสวัสดิ์ -พระราม 2-ถนนเอกชัย-จอมทอง ถนนกัลปพฤกษ์ - ถนนเพชรเกษม - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ มีระยะทาง 21 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่าโครงการ 18,900 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าออกแบบและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 100 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9,100 ล้านบาท ค่าก่อสร้างและควบคุมงาน 9,700 ล้านบาท เบื้องต้นตามแผนที่กำหนดไว้จะสร้างเสร็จในปี 2557

พ.ต.อ.สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ถนนสาย ง2 ง3 และค6 เป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการเดินทางและเสริมโครงข่ายถนนสายหลักในแนวเหนือ- ใต้ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมที่ยังขาดโครงข่ายถนนสายรองช่วงถนนพระราม 2 -ถนนสุขสวัสดิ์- ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้(กาญจนาภิเษก) ที่จะช่วยให้การเดินทางมีความคล่องตัว ประหยัดเวลา ที่สำคัญยิ่งผลการวิเคราะห์ยังแสดงว่าการลงทุนมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากโครงการให้อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) ประมาณ 4,300 ล้านบาทอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยตลอดอายุโครงการ(EIRR) ร้อยละ 15 และให้ค่าอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน(B/C Ratio) ที่ 1.36 สะท้อนให้เห็นว่าเหมาะแก่การก่อสร้างให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สอบถามประชาชนพบว่ามีผู้เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างจำนวนไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะในซอยเอกชัย 30, 32 ที่แนวเขตทางจะตัดผ่าน เนื่องจากทุกคนเล็งเห็นถึงความเจริญในภาพรวม จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ไม่อยากให้มองแต่เพียงว่าเป็นการรังแกประชาชนด้วยการเวนคืนไล่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดในพื้นที่บางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการทำทางเชื่อมถนนประชาอุทิศออกสู่ถนนชายทะเลบางขุนเทียน และถนนพระราม 2 ตลอดจนการทำทางเลียบทางด่วนพระประแดง เป็นถนนลาดแอลฟัลต์ทั้งหมดเพื่อเตรียมรองรับปัญหาการจราจรในเบื้องต้นไว้แล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด