จี้แบงก์รัฐปล่อยกู้ดันจีดีพี0.5%

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อฟาสแทร็คไทยเข้มแข็ง ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง เพื่อเร่งรัดการอนุมัติและการเบิกจ่ายสินเชื่อให้รวดเร็วขึ้นภายใน 3-21 วัน และให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 927,000 ล้านบาท ให้ ได้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค.นี้ และหากปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย เฉลี่ย 80% ของเป้าหมาย เชื่อว่าจะมีผลทำให้จีดีพีของประเทศปลายปีนี้เติบโตขึ้นอีก 0.5-0.9% ได้แน่นอน

ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา แบงก์รัฐทั้ง 6 แห่งปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 623,000 ล้านบาท หรือ 99.5% ของเป้าหมายสินเชื่อเดิมที่ 625,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงได้ปรับเป้าหมายขึ้นอีก พร้อมทั้งออกมาตรการ 14 ข้อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากเงื่อนไข 7 ข้อที่สำคัญของสถาบนการเงินช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่าหากเบิกจ่ายเงินกู้ได้ไม่น้อยกว่า 70% ของเป้าหมาย จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มาก เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สินเชื่อแบงก์รัฐเติบโตถึง 6.5% ซึ่งสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ที่ยังติดลบอยู่ อีกทั้งจะเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.5% ปีแรก และขยายวงเงินค้ำประกันเพิ่มเป็น 40 ล้านบาท จาก 20 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอต่อครม.วันที่ 1 ก.ย.

นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันการเงินของรัฐหลายแห่งปล่อยสินเชื่อได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรัฐบาลต้องการให้สถาบันการเงินเหล่านี้ปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเพิ่มเป้าหมายสินเชื่อ จะทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น 730,000 ราย

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง กล่าวว่า ธนาคารของรัฐทุกแห่งให้ความมั่นใจว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย และไม่ได้ขอให้รัฐ บาลเข้ามาช่วยเหลือในการแยกบัญชีทางสังคม (พีเอสเอ) มีเพียงบสย.เท่านั้นที่จะขอแยกบัญชี พีเอสเอ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า มั่นใจจะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ต้องขอเพิ่มทุนเหมือนสถา บันอื่นแต่อย่างใด เนื่องจากออมสินได้ผ่อนปรนเงื่อนไขและเร่งรัดการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น โดยเน้นลูกค้ารายย่อยผ่านธนาคารประชาชน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด