ส.อ.ท.ใต้ ชง 8 ยุทธศาสตร์จี้รัฐขับเคลื่อนฟื้นศก.

ส.อ.ท.ใต้ ชง 8 ยุทธศาสตร์จี้รัฐขับเคลื่อนฟื้นศก.

ส.อ.ท.ภาคใต้ เสนอ 8 ยุทธศาสตร์ 7 เรื่องเร่งด่วนให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ทั้งรถไฟทางคู่ นิคมอุตฯ 2ฝั่งทะเล สนับสนุนให้เกิดเขตปลอดภาษีเพื่อลงทุน

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับผิดชอบภาคใต้ เปิดเผยว่า ในการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ สภาอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ ได้นำเสนอ 8 ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ และอีก 6 ประเด็น เร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่าแนวทางเหล่านี้ จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบให้เกิดขึ้น ยุทธศาสตร์คือ 1. รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเรื่องโลจิสติกส์ โดยเฉพาะรถไฟทางคู่ จากใต้สุดถึง กทม. ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง 2. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 3.ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล  หากรัฐไม่ลงทุนควรที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 4. ผลักดันการศูนย์ซ่อมสร้างตู้คอนเทนเนอร์ 5. รัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการสร้าง-ซ่อมเรือยอชท์ที่สตูลและภูเก็ต 6. สนับสนุนให้มีสถานีก๊าซเอ็นจีวี 7.จัดทำเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว และ 8. สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้ยางพารา

นายทวี กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นเร่งด่วน ที่รัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการทันที คือ 1.เร่งแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ที่ระบุว่าการโค่นยางต้องขออนุญาต ทั้งที่ยางเป็นป่าปลูก 2. เงินกู้ซอฟท์โลนที่ต้องการให้ขยายระยะเวลาออกไป 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตปลอดภาษี เพื่อกระตุ้นบรรยากาศลงทุน 4. พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลควรประกาศให้พื้นที่นี้เป็นโซนพิเศษ สามารถรับแรงงานต่างด้าวได้ทุกเดือนไม่ใช่แค่ปีละ 1 ครั้ง 5. ส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน  6. ปัญหาท่าเรือกันตัง จ.ตรัง ซึ่งเอกชนบริหารมีปัญหากับเทศบาล แต่ผู้ประกอบการส่งออกกลับต้องได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ และ 7. สถานการณ์เศรษฐกิจที่รุนแรงที่ผ่านมาส่งผลไปทั่วภาคใต้ คือ ธนาคารไม่ยอมปล่อยสินเชื่อ รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด