ชาญชัย ยังไม่เซ็นอนุมัติ 8 กิจการกระทบสลว.สั่งปรับรายละเอียด

ชาญชัย ยังไม่เซ็นอนุมัติ 8 กิจการกระทบสลว.สั่งปรับรายละเอียด

รมว.อุตสาหกรรม เลื่อนพิจารณาร่างประกาศกระทรวง เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่กระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนออกไป ส่งกลับศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบต่างประเทศ คาดสรุปและเซ็นอนุมัติภายในก.ย.พร้อมชงครม.พิจารณา

จากกรณีที่กระทรวงอุตฯอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจำนวน 8 กิจการ ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2.เหมืองแร่ใต้ดิน 3.เหมืองแร่แมงกานีส สังกะสี และตะกั่ว 4.โรงถลุงเหล็ก 5.โรงงานปิโตเคมี 6.นิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงถลุงเหล็กและโรงงานปิโตเคมี 7.โรงไฟฟ้า 8.โรงงานกำจัดของเสียและกากอุตสาหกรรม ให้กับ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พิจารณาภายในวันที่ 24 สิงหาคมนั้น

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมว่า บัญชีโครงการที่นำเสนอนั้นจะไม่มีการพิจารณาในวันดังกล่าว เนื่องจากต้องมีการประชุมเพื่อสรุปประเภทกิจการอีกครั้งหนึ่ง เพราะประเภทและขนาดของกิจการยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะประเภทที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงอุตฯยึดตัวอย่างเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะประเทศแคนาดาเท่านั้น ซึ่งตนอยากให้ดูตัวอย่างของประเทศอื่นด้วย อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อให้การกำหนดประเภทกิจการครอบคลุมและเป็นสากลที่สุด

"อยากให้มีการเทียบเคียงในเรื่องของขนาดให้ครอบคลุมกว่านี้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่จะศึกษาข้อมูลในประเทศอื่น นอกจากประเทศแคนาดาเพียงประเทศเดียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปและเซ็นอนุมัติได้อย่างช้าในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไป"นายชาญชัยกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด